per 17 januari 2021 --- deze pagina wordt steeds bijgewerkt met de laatste informatie.

Beste mensen,

Vanaf 10 januari wordt de landelijke lockdown gefaseerd opgeheven, in de hoop dat de omicron-variant minder ernstige effecten heeft op de volksgezondheid ondanks de vele besmettingen. Zie voor de laatste richtlijnen: Rijksoverheid.nl.

Op uw reserveringen bij Het Coachhuis hebben de overheidsmaatregelen geen directe impact: Het Coachhuis is in het hele land open, onder de voorwaarde dat men zich houdt aan de basisregels. Het is dus toegestaan om coach- en therapiesessies te houden. Mocht het toch gewenst/nodig zijn een sessie niet door te laten gaan dan kan men eenvoudig annuleren/verplaatsen op de gebruikelijke manier. Houd wel rekening met de 24-uurs annuleringstermijn.

Impact maatregelen:

 • Groepsbijeenkomsten (>4 personen) zijn toegestaan als daar een duidelijke noodzaak voor is. Dit is deels branche-afhankelijk en wij laten het in beginsel aan onze leden zelf over om hier een goed besluit in te nemen. Neem bij twijfel even contact op met ons servicecentrum ([email protected]) of met de locatiebeheerder.
   
 • Hoger onderwijs en beroepsonderwijs is toegestaan ook waar geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden. In dat geval is wel altijd een mondkapje verplicht (ook zittend).
   
 • Alle overige groepsbijeenkomsten zijn ook toegestaan mits 1,5 meter afstand wordt gehouden. Dit kan betekenen dat - afhankelijk van de zaalgrootte - er minder deelnemers kunnen worden toegelaten. 
   
 • Voor panden met een publieke binnenruimte geldt een mondkapjesplicht in de algemene ruimtes. Wij adviseren een mondkapje bij verplaatsingen - vooral in drukkere panden - en adviseren dringend om duidelijk afstand te houden tot anderen.
   
 • Contactberoepen zijn toegestaan; volg de detailrichtlijnen binnen uw eigen branche.
   
 • Voor panden met een horecavoorziening geldt alleen voor dat gedeelte van het gebouw een verplichte check op QR-code; wij hebben alleen een horecavoorziening in eigen beheer op locatie Rotterdam Wijnhaven - deze ruimte is duidelijk afgebakend in het pand. AANVULLING: horeca is voorlopig volledig gesloten met uitzondering van afhaal.

Coaches en therapeuten leveren in deze moeilijke tijden een essentiële rol in het welzijn en de gezondheid van veel mensen en organisaties. Wij wensen jullie veel sterkte in het vervullen van deze rol. Het Coachhuis probeert hier maximaal in te faciliteren en we zijn zoveel mogelijk open. Het Coachhuis besteedt blijvend extra aandacht aan schoonmaak en hygiëne in het pand en we zorgen dagelijks voor zoveel mogelijk ventilatie.

Wij hebben respect voor ieders individuele keuze als het gaat om vaccinatie, testen of persoonlijke bescherming en hopen dat iedereen zich veilig en thuis voelt bij Het Coachhuis. Heeft u hierover vragen of opmerkingen dan horen we dat graag.

Met vriendelijke groet,

Het Coachhuis-team

Corona nieuws en protocol | Het Coachhuis